۴۹ مطلب با موضوع «آرشیو جامع تلاوتهای مجلسی» ثبت شده است

آرشیو جامع تلاوت‌های مجلسی استاد عبدالباسط - قصار السور

ادامه مطلب...
۲۲ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۵۱ ۴ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
صـــــوت السمـــــاء

آرشیو جامع تلاوت‌های مجلسی استاد عبدالباسط - سوره قیامه

ادامه مطلب...
۲۲ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۴۸ ۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
صـــــوت السمـــــاء

آرشیو جامع تلاوت‌های مجلسی استاد عبدالباسط - سوره مدثر

ادامه مطلب...
۲۲ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۴۶ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
صـــــوت السمـــــاء

آرشیو جامع تلاوت‌های مجلسی استاد عبدالباسط - سوره مزمل

ادامه مطلب...
۲۲ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۴۵ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
صـــــوت السمـــــاء

آرشیو جامع تلاوت‌های مجلسی استاد عبدالباسط - سوره تحریم و حاقه


ادامه مطلب...
۲۲ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۴۳ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
صـــــوت السمـــــاء

آرشیو جامع تلاوت‌های مجلسی استاد عبدالباسط - سوره صف


ادامه مطلب...
۲۲ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۴۰ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
صـــــوت السمـــــاء

آرشیو جامع تلاوت‌های مجلسی استاد عبدالباسط - سوره حشر


ادامه مطلب...
۲۲ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۳۸ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
صـــــوت السمـــــاء

آرشیو جامع تلاوت‌های مجلسی استاد عبدالباسط - سوره واقعه


ادامه مطلب...
۲۲ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۳۶ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
صـــــوت السمـــــاء

آرشیو جامع تلاوت‌های مجلسی استاد عبدالباسط - سوره رحمن


ادامه مطلب...
۲۲ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۳۱ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
صـــــوت السمـــــاء

آرشیو جامع تلاوت‌های مجلسی استاد عبدالباسط - سوره قمر


ادامه مطلب...
۲۲ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۲۷ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
صـــــوت السمـــــاء