هزینه دانلود: ختم یک صلوات و یک حمد و یک سوره برای روح مادرم، استاد و جمیع مومنین

مجموعه تلاوت‌های سوره مبارکه کهف / 11 تلاوت

تلاوت‌های مصر / 7 تلاوت
تلاوت‌های سوریه / 2 تلاوتتلاوت‌های کویت / 2 تلاوت----------------------------------------------------------------------------
☑️   لطفا این توضیحات رو هم مطالعه بفرمایید.