بسم الله الرحمن الرحیم

وبلاگ صوت السماء در تاریخ 1393/9/9 و همزمان با بیست و ششمین سالگرد درگذشت نابغه تلاوت قرآن، استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد (رحمة الله علیه) در زمینه انتشار تلاوت های این قاری بزرگ قرآن کریم در سایت بلاگفا راه اندازی شد.
در اردیبهشت سال 1394 بر اثر مشکلی که در سرورهای سایت بلاگفا پیش اومد، فعالیت وبلاگ نزدیک به دوماه متوقف شد و پس از اون کلیه مطالب گذشته اون از بین رفتن.
هم اینک وبلاگ فعالیتش رو از نو شروع کرده و کارش رو بر روی سرور سایت بیان ادمه میده. همچنین کلیه تلاوت هایی که قبل از پیش اومدن این مشکل ارائه شدن، مجددا و یکجا در این پست قرار داده شدن.

 

01. حشر 18-آخر تکویر فجر 27-آخر  عراق، بارگاه امام کاظم 1956م  |  مقطعی از تلاوت

02. کهف 60-78و107-آخر تکویر ضحی انشراح حمد دمشق مسجد یلبغا 1957  | مقطعی از تلاوت

03. هود 25-49 مسجد الاقصی 1964م  |  مقطعی از تلاوت

04. ابراهیم 23-43  مسجد الاقصی 1964  |  مقطعی از تلاوت

05. اعلی غاشیه اخلاص فلق ناس حمد بقره ١-٥  و  ٢٨٥-آخر  کویت 1970  |  مقطعی از تلاوت

06. شعراء ١-٦٨  مسجد الاقصی 1964  |  مقطعی از تلاوت

07. آل عمران ١٨٩-آخر  پاکستان 1967  |  مقطعی از تلاوت

08. احزاب ٣٨-٤٨  پاکستان 1967  |  مقطعی از تلاوت

09. فرقان ٥٨-آخر  پاکستان 1967  |  مقطعی از تلاوت

10. مزمل پاکستان 1967  | مقطعی از تلاوت

11. مائده ٢٠- ٣٥ نبا ٣١- آخر شمس دمشق مسجد یلبغا 1957

12. تحریم شمس قاهره مسجد الحسین 1968  |  مقطعی از تلاوت

13. فرقان ٦١-آخر شمس لیل ضحی انشراح   کویت ١٩٧٦ 

14. انفطار بلد علق قدر   کویت ١٩٧٦

15. حشر ١٨-آخر انفطار فجر ضحی انشراح تین مصر استان سوهاج ١٩٨١/٣/٧

16. فتح ٢٧-آخر شمس ضحی انشراح  قاهره مسجد امام حسین ١٩٦١/١/٢٣

17. زمر ٦٨-آخر تکویر ١-٢١   مسجد الاقصی ١٩٥٦ مقطعی از تلاوت

18. بقره ٢٥٥-٢٦٢ نبا کوثر  منزل استاد عبدالباسط ١٩٦٠

19. یوسف ١-٢٤ تکویر   اسکندریه ١٩٦١ یا ١٩٦٢  |  مقطعی از تلاوت

20. دعای ختم قرآن  دمشق مسجد اموی               

21. دعای ختم قرآن  مراکش  مسجد محمد الخامس، نماز تراویح

22. دعای ختم قرآن  پاکستان