هزینه دانلود: ختم یک صلوات و یک حمد و یک سوره برای روح مادرم، استاد و جمیع مومنین

مجموعه تلاوت‌های سوره مبارکه مریم / 19 تلاوت

تلاوت‌های مصر / 7 تلاوت
تلاوت‌های سوریه / 2 تلاوتتلاوت‌های فلسطین / 2 تلاوتتلاوت‌های کویت / 3 تلاوت
تلاوت‌های کشورهای عربی / 4 تلاوت

تلاوت‌های سایر کشورها / 1 تلاوت

19-7-1. مریم 1-26، آفریقای جنوبی 1966 / نسخه دوم

----------------------------------------------------------------------------
☑️   لطفا این توضیحات رو هم مطالعه بفرمایید.

فهرست گروه‌های تلاوت های مجلسی

بقره    آل‌عمران    نساء    مائده    انعام    اعراف    انفال    توبه    هود    یوسف    رعد    ابراهیم    حجر    نحل    اسراء    کهف    مریم    طه    انبیاء    حج    مومنون    نور    فرقان    شعراء    نمل    قصص    لقمان    احزاب    صافات    زمر    غافر    فصلت    شوری    فتح    حجرات    ق    ذاریات    نجم    قمر    رحمن    واقعه    حشر    صف    تحریم    حاقه    مزمل    مدثر    قیامه    قصارالسور