هزینه دانلود: ختم یک صلوات و یک حمد و یک سوره برای روح مادرم، استاد و جمیع مومنین

مجموعه تلاوت‌های سوره مبارکه قصص / 15 تلاوت

تلاوت‌های مصر / 10 تلاوت


تلاوت‌های فلسطین / 2 تلاوتتلاوت‌های کویت / 2 تلاوتتلاوت‌های سایر کشورها / 1 تلاوت

28-7-1. قصص 5-28 حاقه 1-24 قدر، آفریقای جنوبی، زوهانسبورگ 1966

----------------------------------------------------------------------------
☑️   لطفا این توضیحات رو هم مطالعه بفرمایید.