هزینه دانلود: ختم یک صلوات و یک حمد و یک سوره برای روح مادرم، استاد و جمیع مومنین

مجموعه تلاوت‌های سوره مبارکه زمر / 18 تلاوت

تلاوت‌های مصر / 12 تلاوت

تلاوت‌های فلسطین / 1 تلاوت


تلاوت‌های عراق / 1 تلاوت


تلاوت‌های کویت / 1 تلاوت


تلاوت‌های کشورهای عربی / 1 تلاوت


تلاوت‌های سایر کشورها / 2 تلاوت----------------------------------------------------------------------------
☑️   لطفا این توضیحات رو هم مطالعه بفرمایید.