هزینه دانلود: ختم یک صلوات و یک حمد و یک سوره برای روح مادرم، استاد و جمیع مومنین

مجموعه تلاوت‌های سوره مبارکه مومنون / 6 تلاوت 

تلاوت‌های مصر / 1 تلاوت


تلاوت‌های فلسطین / 1 تلاوت


تلاوت‌های کویت / 1 تلاوت


تلاوت‌های سایر کشورها / 3 تلاوت23-7-3. مومنون 1-22، پاکستان، لاهور 1966 / نسخه دوم

----------------------------------------------------------------------------
☑️   لطفا این توضیحات رو هم مطالعه بفرمایید.