هزینه دانلود: ختم یک صلوات و یک حمد و یک سوره برای روح مادرم، استاد و جمیع مومنین

مجموعه تلاوت‌های سوره مبارکه نمل/ 3 تلاوت

تلاوت‌های مصر / 2 تلاوتتلاوت‌های کویت / 1 تلاوت

27-5-1. نمل 31-62 حشر 18-آخر انشقاق طارق قدر، کویت، مسجد فهد سالم 1974

----------------------------------------------------------------------------
☑️   لطفا این توضیحات رو هم مطالعه بفرمایید.