هزینه دانلود: ختم یک صلوات و یک حمد و یک سوره برای روح مادرم، استاد و جمیع مومنین

مجموعه تلاوت‌های سوره مبارکه رعد / 18 تلاوت

تلاوت‌های مصر / 11 تلاوت
تلاوت‌های کویت / 5 تلاوت


تلاوت‌های کشورهای عربی / 1 تلاوت


تلاوت‌های سایر کشورها / 1 تلاوت

----------------------------------------------------------------------------
☑️   لطفا این توضیحات رو هم مطالعه بفرمایید.