هزینه دانلود: ختم یک صلوات و یک حمد و یک سوره برای روح مادرم، استاد و جمیع مومنین

مجموعه تلاوت‌های سوره مبارکه صافات / 5 تلاوت

تلاوت‌های مصر / 4 تلاوت

37-1-1. صافات 75-111، مصر، قاهره، مسجد شافعی 1979/11/17
تلاوت‌های فلسطین / 1 تلاوت

37-3-1. صافات 75-122، مسجد الاقصی 1957

----------------------------------------------------------------------------
☑️   لطفا این توضیحات رو هم مطالعه بفرمایید.