هزینه دانلود: ختم یک صلوات و یک حمد و یک سوره برای روح مادرم، استاد و جمیع مومنین

مجموعه تلاوت‌های سوره مبارکه فرقان / 28 تلاوت

تلاوت‌های مصر / 15 تلاوت
تلاوت‌های عراق / 1 تلاوت


تلاوت‌های کویت / 6 تلاوتتلاوت‌های کشورهای عربی / 3 تلاوت
تلاوت‌های سایر کشورها / 3 تلاوت
----------------------------------------------------------------------------
☑️   لطفا این توضیحات رو هم مطالعه بفرمایید.