هزینه دانلود: ختم یک صلوات و یک حمد و یک سوره برای روح مادرم، استاد و جمیع مومنین

مجموعه تلاوت‌های سوره مبارکه بقره / 13 تلاوت

تلاوت‌های مصر / 6 تلاوتتلاوت‌های کویت / 4 تلاوت

تلاوت‌های کشورهای عربی / 3 تلاوت2-6-3. بقره 183-195، قطر اواسط دهه 80 میلادی

----------------------------------------------------------------------------
☑️   لطفا این توضیحات رو هم مطالعه بفرمایید.