هزینه دانلود: ختم یک صلوات و یک حمد و یک سوره برای روح مادرم، استاد و جمیع مومنین

مجموعه تلاوت‌های سوره مبارکه آل‌عمران/ 36 تلاوت

تلاوت‌های مصر / 5 تلاوت


تلاوت‌های سوریه / 2 تلاوتتلاوت‌های فلسطین / 1 تلاوت


تلاوت‌های عراق / 4 تلاوت
----------------------------------------------------------------------------
☑️   لطفا این توضیحات رو هم مطالعه بفرمایید.