هزینه دانلود: ختم یک صلوات و یک حمد و یک سوره برای روح مادرم، استاد و جمیع مومنین

مجموعه تلاوت‌های سوره مبارکه فصلت / 11 تلاوت

تلاوت‌های مصر / 8 تلاوت

تلاوت‌های کویت / 1 تلاوت


تلاوت‌های سایر کشورها / 2 تلاوت----------------------------------------------------------------------------
☑️   لطفا این توضیحات رو هم مطالعه بفرمایید.