هزینه دانلود: ختم یک صلوات و یک حمد و یک سوره برای روح مادرم، استاد و جمیع مومنین

مجموعه تلاوت‌های سوره مبارکه انبیاء / 13 تلاوت

تلاوت‌های مصر / 5 تلاوت

تلاوت‌های فلسطین / 1 تلاوت


تلاوت‌های کویت / 4 تلاوت

تلاوت‌های کشورهای عربی / 2 تلاوت


تلاوت‌های سایر کشورها / 1 تلاوت

21-7-1. انبیاء 101-آخر اعلی، آفریقای جنوبی 1966

----------------------------------------------------------------------------
☑️   لطفا این توضیحات رو هم مطالعه بفرمایید.