هزینه دانلود: ختم یک صلوات و یک حمد و یک سوره برای روح مادرم، استاد و جمیع مومنین

مجموعه تلاوت‌های سوره مبارکه مائده / 22 تلاوت

تلاوت‌های مصر / 2 تلاوتتلاوت‌های سوریه / 1 تلاوت


تلاوت‌های فلسطین / 2 تلاوتتلاوت‌های عراق / 1 تلاوت


تلاوت‌های کویت / 14 تلاوتتلاوت‌های کشورهای عربی / 1 تلاوت


تلاوت‌های سایر کشورها / 1 تلاوت

5-7-1. مائده 109-آخر، آفریقای جنوبی، 1966

----------------------------------------------------------------------------
☑️   لطفا این توضیحات رو هم مطالعه بفرمایید.