هزینه دانلود: ختم یک صلوات و یک حمد و یک سوره برای روح مادرم، استاد و جمیع مومنین

مجموعه تلاوت‌های سوره مبارکه غافر / 2 تلاوت

تلاوت‌های کشورهای عربی / 1 تلاوت


تلاوت‌های سایر کشورها / 1 تلاوت


----------------------------------------------------------------------------
☑️   لطفا این توضیحات رو هم مطالعه بفرمایید.