هزینه دانلود: ختم یک صلوات و یک حمد و یک سوره برای روح مادرم، استاد و جمیع مومنین

مجموعه تلاوت‌های سوره مبارکه لقمان / 4 تلاوت

تلاوت‌های مصر / 2 تلاوتتلاوت‌های سوریه / 1 تلاوت


تلاوت‌های کویت / 1 تلاوت

31-5-1. لقمان 8-22، کویت 1970

----------------------------------------------------------------------------
☑️   لطفا این توضیحات رو هم مطالعه بفرمایید.