هزینه دانلود: ختم یک صلوات و یک حمد و یک سوره برای روح مادرم، استاد و جمیع مومنین

مجموعه تلاوت‌های سوره مبارکه انعام/ 10 تلاوت

تلاوت‌های مصر / 3 تلاوت
تلاوت‌های کویت / 3 تلاوت
تلاوت‌های کشورهای عربی / 3 تلاوت
تلاوت‌های سایر کشورها / 1 تلاوت

6-7-1. انعام 72-89، آفریقای جنوبی 1966

----------------------------------------------------------------------------
☑️   لطفا این توضیحات رو هم مطالعه بفرمایید.