اخیرا دو تلاوت مجلسی جدید و نادر از مرحوم استاد عبدالباسط برای اولین بار منتشر شدند که در این جا تقدیم محضر گرامی دوستان ارجمند می شن. امیدوارم حظ معنوی وافری رو از استماع این دو تلاوت زیبای استاد عبدالباسط ببرید.
هزینه دانلود: ختم یک صلوات و یک حمد و یک سوره برای روح مادرم، استاد و جمیع مومنین


فرقان 58-آخر انفطار ضحی انشراح  |  قاهره، مسجد شافعی  1979/1/12م  |  مدت: 27 دقیقه


حج 23-37 قدر مسجد الحسین  |  قاهره، مسجد الحسین جشن رادیو به مناسبت حلول ماه ذی حجه 1964م  |  مدت: 26 دقیقه