در این پست صحبت از دعوتنامه‌ای بود که طی اون شخصی از استاد عبدالباسط برای تلاوت در مراسم چهلم یکی از اقوامش دعوت کرده بود. اما این بار تصویر دعوتنامه‌ای منتشر شده که در اون، خانواده و بستگان استاد عبدالباسط برای مراسم چهلم پدر استاد از دیگران دعوت کرده بودن.

با تشکر از دوست گرامی خودم آقای سید رضا محمدی که این تصویر رو در اختیار بنده قرار دادن. در ذیل تصویر ترجمه عبارات مندرج در اون رو می‌خونید.


خانواده عبدالصمد در شهر ارمنت افتخار دارد که از جنابعالی برای حضور و استماع تلاوت قراء مشهور در مراسم چهلم بزرگ خاندان، مرحوم حاج محمد عبدالصمد دعوت به عمل آورد.

تاریخ مراسم پنج‌شنبه 7 ژوئیه 1966م.


حاج محمد عبدالصمد کسی که اعجوبه بی‌نظیر تلاوت قرآن، استاد عبدالباسط در دامن او پرورش یافت