بسم الله الرحمن الرحیم

 

بعد از اتمام ماه مبارک رمضان، تصمیم گرفتم در این پست کلیه تلاوت های تصویری ویژه این ماه که به همت جناب آقای عبدالعزیز عمران از آرشیو تلویزیون کشور مصر استخراج و از شبکه یک این کشور پخش شدن و روزانه اون ها رو تقدیم دوستان می کردم، قرار بدم. جا داره که از جناب عبدالعزیز عمران به جهت تلاش های ایشون در پخش این نوادر تلاوت تشکر و قدر دانی کرده و در پایان این مقدمه خداوند رو شاکرم که حقیر این توفیق رو داشتم در طول ماه مبارک رمضان این تلاوت ها رو ضبط و تقدیم دوستداران تلاوت قرآن کریم کنم.


جناب آقای عبدالعزیز عمران

 

استاد مرحوم محمود خلیل حصری (1 و 2 و 3 رمضان)

 سوره حجرات 1-18  |  مدینه مسجد النبی  |  سال 1968م


 

دانلود از مدیا فایر:  بخش اول     بخش دوم     بخش سوم

دانلــود از آپـــارت:  بخش اول     بخش دوم     بخش سوم

 

استاد مرحوم  محمد صدیق منشاوی (4 و 5 رمضان)

 سوره بقره 29-41  |  استودیوی تلویزیون مصر  |  سال 1966م


 

دانلود از مدیا فایر:  بخش اول     بخش دوم 

دانلــود از آپـــارت:  بخش اول     بخش دوم 

 

استاد مرحوم  مصطفی اسماعیل (6 و 7 و 8 رمضان)

 سوره های غاشیه ضحی انشراح تین علق  |  مسجد تلویزیون مصر  |  سال 1967م


 

دانلود از مدیا فایر:  بخش اول     بخش دوم     بخش سوم

 دانلــود از آپـــارت:  بخش اول     بخش دوم     بخش سوم

 

استاد مرحوم عبدالباسط محمد عبدالصمد (9 و 10 و 11 رمضان)

 سوره های فجر بلد شمس  |  قاهره تالار مسجد امام حسین  |  سال 1979


 

دانلود از مدیا فایر:  بخش اول     بخش دوم     بخش سوم

 دانلــود از آپـــارت:  بخش اول     بخش دوم     بخش سوم

 

استاد مرحوم ابوالعینین شعیشع (12 و 13 رمضان)

 سوره رحمن 1-32  |  استودیوی تلویزیون مصر  |  سال 1969م


 

دانلود از مدیا فایر:  بخش اول     بخش دوم 

 دانلــود از آپـــارت:  بخش اول     بخش دوم

 

استاد مرحوم  شحات محمد انور (14 رمضان)

 سوره توبه 38-40  |  قاهره مسجد امام حسین | سال 1987م

 

دانلود از مدیا فایر

 دانلــود از آپـــارت

 

استاد محمد محمود طبلاوی (15 و 16 رمضان)

 سوره حجرات 2-10  |  قاهره مسجد حضرت زینب  |  سال 1977م

 

دانلود از مدیا فایر:  بخش اول     بخش دوم

 دانلــود از آپـــارت:  بخش اول     بخش دوم

 

استاد مرحوم  محمود عبدالحکم (17 و 24 رمضان)

 سوره های قمر 49-آخر رحمن 1-27 | استودیوی تلویزیون مصر  | سال 1966م

 

دانلود از مدیا فایر:  بخش اول     بخش دوم     

 دانلــود از آپـــارت:  بخش اول     بخش دوم     

 

استاد مرحوم  محمد بدر حسین (18 رمضان)

 سوره انبیا 101-108  |  قاهره مسجد حضرت زینب  |  سال 1977م

 

دانلود از مدیا فایر

 دانلــود از آپـــارت

 

استاد مرحوم محمد عبدالعزیز حصان (19 رمضان)

 سوره روم 17-25  |  قاهره مسجد امام حسین  |  سال 1983م

 

دانلود از مدیا فایر

 دانلــود از آپـــارت

 

استاد مرحوم ابراهیم شعشاعی (20 رمضان)

 سوره بقره 183-185  |  قاهره مسجد حضرت زینب  |  سال 1979م

 

دانلود از مدیا فایر

 دانلــود از آپـــارت

 

استاد مرحوم شعبان عبدالعزیز صیاد (21 رمضان)

 سوره بقره 285-286  |  استودیوی تلویزیون مصر  |  سال 1982م

 

دانلود از مدیا فایر

 دانلــود از آپـــارت

 

استاد مرحوم محمود علی البنا (22 و 23 رمضان)

 سوره نور 1-18  |  قاهره مسجد امام حسین  |  سال 1980م

 

دانلود از مدیا فایر:  بخش اول     بخش دوم

 دانلــود از آپـــارت:  بخش اول     بخش دوم

 

استاد محمود صدیق منشاوی (25 رمضان)

 سوره توبه 35-40  |  استودیوی تلویزیون مصر   |  سال 1975م

 

دانلود از مدیا فایر

 دانلــود از آپـــارت

 

استاد مرحوم احمد شحات رزیقی (26 رمضان)

 سوره بقره 21-25  |  قاهره مسجد حضرت زینب  |  سال 1980م

 

دانلود از مدیا فایر

 دانلــود از آپـــارت

 

استاد مرحوم عبدالعزیز حربی (27 رمضان)

 سوره ابراهیم 31-38  |  استودیوی تلویزیون مصر  |  سال 1983م

 

دانلود از مدیا فایر

 دانلــود از آپـــارت

 

استاد راغب مصطفی غلوش (28 رمضان)

 سوره انبیا 101-107  |  مسجد نادی الصید  |  سال 1991م

 

دانلود از مدیا فایر

 دانلــود از آپـــارت

 

استاد دکتر احمد نعینع (29 رمضان)

 سوره فرقان 63-71  |  قاهره مسجد امام حسین  | سال 1990م

 

دانلود از مدیا فایر

 دانلــود از آپـــارت